کاربرد تنش رایگان در خطوط تولید میلاد

فشار تنش یک تکنیک ارزشمند در خطوط تولید بار است. این دقت بعدی، پایان سطح و کیفیت کلی میله ها را بهبود می دهد. با کنترل کردن تنش در مواد، فشار رایگان بررسی های داخلی را از بین می برد و به سرعت تولید...

نکات نگهداری برای افزایش عمر کوره قوس الکتریکی شما

نکات نگهداری برای افزایش عمر کوره قوس الکتریکی شما معرفی: کوره قوس الکتریکی یک جزء حیاتی در بسیاری از فرآیندهای صنعتی است که برای ذوب و پالایش انواع مختلف فلزات استفاده می شود. برای اطمینان از عمل...

تجهیزات نیاز به فرایند سرد چرخش

فرایند سرد چرخش کردن به وسایل متخصص نیاز دارد تا عملیات موثرتی و امن را محافظت کند. تانک‌ها، سیستم گردش اسید، سیستم‌های خارج کردن سوم اسید، تانک‌های ذخیره اسید، تانک‌های پرینس، سیستم‌های بازسازی اس...

چگونه کوره های قوس الکتریکی صنعت فلز را متحول می کنند

ظهور کوره های قوس الکتریکی در صنعت فلز کوره های قوس الکتریکی به عنوان یک تغییر دهنده بازی در صنعت فلز ظاهر شده اند و روش تولید فلزات را متحول کرده اند. این کوره ها با بهره وری، انعطاف پذیری و ویژگ...

تفاوت بین پلاک های استلی گرم و پلاک های استلی سرد

بشقاب های فولادی گرم و سرد شده در فرایندهای تولیدشان، پایان سطح، و ویژگی های مکانیکی فرق دارند و ثبات بعدي انتخاب بین آن دو بستگی به نیازهای خاص درخواست است.

ویژگی‌ها و فایده‌هایی از چرخه‌های چرخه‌های زیادی

میل‌های چرخه‌های زیادی در صنعت فلزی پیشرفت بزرگی دارند. ویژگی های آنها از دقت ، بسیاری و محصولات ، بهره گیری ، آنها را انتخاب ترجیح می دهد .

نکات بهره وری انرژی برای میلگردهای نورد

معرفی کارخانه های نورد میله ای در تولید محصولات فلزی مختلف از جمله میله ها، میله ها و مفتول ها بسیار مهم هستند. با این حال، این آسیاب ها مقدار قابل توجهی انرژی مصرف می کنند که منجر به هزینه های عم...

قانون عملیات و عملکرد سیستم قطع آتش ماشین کاستن دائمی

سیستم قطع آتش یک بخش حیاتی از ماشین‌های کاستن دائمی که در صنعت استفاده می‌شود است. این روی اصل حرکت آتش دقیق و استفاده از آتش دمای بالا برای بریدن لبه‌های آهن محکم به طول خواسته عمل می‌کند.

قانون عملیات و عملکرد سیستم اندازه‌گیری دما پایدار برای نردبان بین‌وسط

سیستم اندازه‌گیری دما دائمی برای نردبان متوسط یک بخش مهمترین صنعت استیلک است. این اجازه می‌دهد که در زمان واقعی تماشا و کنترل دمای فلز گسترش باشد، به عنوان کیفیت و موثرت فرایند تولید کند.