قانون کاری از سوراخ کننده در آتش فشار

برای مطمئن کردن عملکرد مناسب آتش و نگه داشتن دما نیاز دارد، سنسورهای آتش آتش فعالیت یک نقش مهم بازی می کنند.

اهمیت سیستم DCS برای کوره های کمان زیر

عمليات موفقي SAF به شدت به اجراي سيستم هاي کنترل پيشرفته متصل ميشه مخصوصاً سیستم های کنترل توزیع شده (DCS) در این مقاله، ما اهمیت سیستم های DCS برای کوره های کمان زیر آب شده را کشف خواهیم کرد.

روش اکسیژن اکسیژن اکسیژن (VOD) واکوئوم: شخصیت‌شناسی و کاربردها

روش اکسیژن اکسیژن واکوئوم آرگون (VOD) یک فرایند روزنامه‌سازی است که در صنعت استیل برای کاهش محتوای کربن از استیل گسترده استفاده می‌شود. برای توانایی خودش با سطح پایین ناپاکیزه تولید استل بالای کیفی...

تفاوت بین آتش گرم کردن و آتش سوختن

آتش گرم در اصل برای تنظیم دما و تحویل گرم در فضای اقامت و تجاری استفاده می‌شود، در حالی که آتش‌های تراشیدن به فرایندهای صنعتی که شامل استخراج و پاکیزه فلز است، غیر قابل توجه به فرایندهای صنعتی است.

تفاوت بین آتش‌های سوخت مرغ و آتش‌های سوخت مرغ

دو نوع آتش سوخت مشترک آتش سوخت و آتش سوخت مرغ هستند. در حالی که هر دو به یک هدف خدمت می کنند، تفاوت معنی بین آن دو در مورد طراحی، عملیات و کاربرد وجود دارد.

تفاوت بین آتش‌های فرکانس متوسط و آتش‌های سوخت فرانسوی بالا

هر دو آتش‌های سوخت فرکانس میانگین و آتش‌های سوخت فرانسوی بالا ویژه‌های ویژه و سودهایی خود را دارند. انتخاب بین آن دو بستگی به نیازهای خاص و نیازهای صنعت یا کاربرد است.

10 تولید کننده برتر کوره های القایی: راهنمای جامع

10 تولید کننده برتر کوره های القایی : راهنمای جامع کوره های القایی یک جزء حیاتی در صنایع مختلف از جمله متالورژی، معدن، و تولید هستند. این کوره های کارآمد و همه کاره از گرمایش القایی برای ذوب فلزات...

اهمیت گیاهان درمان آب برای تولید سیم

گیاهان درمان آب نقش مهم در صنعت تولید سیم بازی می کنند. تولید سیم شامل تولید از نوع سیم‌های مختلف، مثل سیم‌های الکتریکی، کابل‌ها و سیم‌های ارتباطی است که تقریباً در هر قسمت زندگی مدرن استفاده می‌شوند.

پروسه درمان گرم برای تولید بار

فرایند درمان گرما یک قسمت غیرقابل تولید بار است، در حالی که نقش بسیار مهم در افزایش ویژگی و عملکرد بارها بازی می کند.