قانون کاری از تبدیل کننده‌ی بالای اکسیژن

اصل کار کردن اکسیژن بالای منفجر کننده اکسیژن اطراف انفجار اکسیژن به فلز گسترده تبدیل می‌شود تا پاکیزه‌ها را از بین ببرد و ترکیب آهنگ را کنترل کند.

کوره قوس زیر آب چین: مروری جامع

پیشرفت ها و کاربردهای کوره قوس زیر آب چینی کوره قوسی مستغرق چین یک تجهیزات صنعتی مهم است که نقش مهمی در بخش‌های مختلف از جمله متالورژی، تولید مواد شیمیایی و فرآوری مواد دارد. این فناوری پیشرفته کو...

قانون کاری از آتش 40 تن سوخت

اصل کار کردن یک آتش سوخت 40 تن در اطراف فعالیت الکترومغناطیسی و گرمایش جوئل است.

مزایای کوره قوس الکتریکی چین در صنعت فولاد

ظهور کوره قوس الکتریکی چینی در صنعت فولاد چین به عنوان یک بازیگر غالب در صنعت فولاد ظاهر شده است که سهم قابل توجهی از فناوری کوره قوس الکتریکی دارد. کوره قوس الکتریکی چین فرآیند فولادسازی را متحول...

تفاوت بین بلت مربع ماشین‌های کاستن دائمی و ماشین‌های کاستن دائمی

ماشین‌های کاستن بیلت دائمی و ماشین‌های کاستن دائمی در صنعت فلزی برای هدف‌های مختلف خدمت می‌کنند.

نقش و اصل کاری از طول قطعه‌ای در استیلنگ

طبقه‌ی چشمه‌ها نقش مهم‌ای در پروژه‌ی برق‌سازی با بریدن و شکل‌سازی استل‌سازی به طول و شکل‌های خاص بازی می‌کند.

تفاوت بين مايل خونريزي و مايل پايان

در حالی که آهنگ گلگین روی ساختن اولین انگلهای بزرگ یا آهنگ‌ها از طریق تاریخ گرم تمرکز می‌کند، آهنگ پایان‌گیری محصولات استلی را از طریق سرد تاریک می‌کند، و به اندازه‌های دقیق و کیفیت سطح تهیه می‌کن

تفاوت بین کوره بلند و کوره قوس الکتریکی

مبانی فناوری کوره بلند و کوره قوس الکتریکی هنگامی که صحبت از تولید فلز می شود، دو روش متداول استفاده از کوره بلند و کوره قوس الکتریکی است. هر دو تکنیک در فرآیند فولادسازی نقش حیاتی دارند، اما تفاو...

نقش کاپوت در آتش سوخت

در طول فرایند داغ، محافظت هر کارگر و محیط محیط اطلاعات امن و استخراج دوم و گاز ایجاد می‌شود.