فرایند بنیادی آهن را در یک آتش زیر متصل کرد

آهن بو کردن یک فرایند جالبی است که برای تولید یک ماده قوی و متفاوتی از قرن ها استفاده شده است. یکی از بهترین روش‌های معمولی که برای ریختن آهن‌ها استفاده می‌شود از طریق آتش‌آهن‌های زیر متصل شده است.

راهنمای ضروری برای کارخانه های نورد فولاد: هر آنچه که باید بدانید

1. درک فرآیند کارخانه نورد فولاد کارخانه نورد فولادی تاسیساتی است که فولاد خام را از طریق یک سری فرآیندهای فلزکاری به محصولات نهایی مختلف تبدیل می کند. این مقاله به جنبه‌های ضروری کارخانه‌های نورد...

استفاده از آتش‌های سوخت‌های بیهوم

سوخت‌های فعالیت واکوم یک نوع سوخت صنعتی است که از اصل گرمایش فعالیت در محیط واکوم استفاده می‌کند. این آتش‌ها در صنعت‌های مختلف برای پرداخت و تولید metal و alloys استفاده می‌شوند.

آسیاب نورد داغ: راهنمای جامع

کارخانه نورد گرم : انقلابی در فرآیندهای فلزکاری کارخانه های نورد گرم ماشین آلات ضروری در صنعت فلزکاری هستند. آنها نقش مهمی در شکل دادن و تبدیل انواع مختلف فلزات به محصولات قابل استفاده دارند. در ا...

اصل و فرایند چرخش چرخش سرد

قانون و فرایند چرخش چرخش سرد در تولید تولید تولید آهنگ فولادی با کیفیت بالا بازی می کنند. چرخش سرد یک فرایند کار فلزی است که خستگی یک صفحه یا قطعه فلزی از طریق یک جفت رال از آن کاهش می‌شود.

ترکیب بنیادی از آتش‌های سوخت‌های واکوم

آتش سوخت واکوم یک نوع آتش است که برای آتش و افکندن فلز زیر یک محیط واکوم استفاده می‌شود. این نوع آتش در صنعتی مثل فضای هواپیما، اتوماتیک و انرژی، که دقیق و کیفیت بیشتر از آن هستند، استفاده می‌شود. ...

هر آنچه که باید در مورد کوره های القایی بدانید

مقدمه ای بر کوره القایی s کوره های القایی یک جزء حیاتی در صنایع مختلف هستند که انقلابی در نحوه ذوب و شکل دهی فلزات و آلیاژها ایجاد می کنند. چه در بخش تولید، ریخته گری و یا خودروسازی فعالیت می کنید...

فرایند معمولی از آتش لخته

آتش سوخت لخته‌ها یک قدم بسیار مهم در فرایند آهنگ‌سازی است. در صنعت فولاد برای تغییر ترکیب و دمای استفاده از استفاده می‌شود، در حالی که کیفیتش و نیازهای خاصی برای کاربردهای مختلف را تغییر می‌دهد.

روش‌های ترکیب و ویژگی‌های فرایند فرکانس متوسط

آتش‌هایی که فعالیت و ارتفاع میانگین فرکانس‌ها به وسیله‌ی فعالیت و ارتفاع آنها در صنعت مزرعه استفاده می‌شوند. این مقاله روش و فرآیند ویژگی های این آتش ها را تحقیق می کند، که نور بر اهمیت آنها در کار...