عامل هایی که روی قطر چرخش ها تاثیر گذاری

چندین عوامل بر قطر چرخش هایی تاثیر می گذارند، از جمله مواد چرخشه دما، بار و نگهداري و مراقبت از طومار ها.

فولاد EAF برای چه مواردی استفاده می شود؟

تطبیق پذیری فولاد EAF فولاد EAF که به عنوان فولاد کوره قوس الکتریکی نیز شناخته می شود، به دلیل تطبیق پذیری و خواص مفید متعدد به یک ماده ضروری در صنایع مختلف تبدیل شده است. این نوع فولاد از طریق فر...

تفاوت در پارامترهای بنیادی بین ماشین های کاستن دائمی و ماشین های کاستن دائمی بیلت

ماشین‌های کاستن دائمی و ماشین‌های کاستن دائمی با چرخه‌ها دو روش متفاوتی در صنعت فلز برای تولید نوع محصولات متفاوت استفاده می‌شوند.

تفاوت در پارامترهای بنیادی بین ماشین‌های کاستن دائمی و ماشین‌های کاستن دائمی

ماشین‌های کاستینگ دائمی و ماشین‌های کاستینگ دائمی در پارامترهای بنیادی آنها تفاوت می‌کنند، شامل اندازه و گسترده گسترده، سرعت کاستینگ و سرعت خنک.

تفاوت در پارامترهای بنیادی بین ماشین‌های کاستن دائمی و ماشین‌های کاستن دائمی بیلت کوچک

دستگاه‌های کاستینگ دائمی و ماشین‌های کاستینگ کوچک در چند پارامتر بنیادی تفاوت می‌کنند. ماشین‌های کاستن دائمی اسلاب برای تولید کردن کاستن‌های بزرگ طراحی می‌شوند، در حالی که ماشین‌های کاستن‌های کوچک ...

فولاد چگونه ساخته می شود: نقش کوره قوس

کوره قوس: انقلابی در تولید فولاد فولاد یکی از ضروری ترین مواد در دنیای مدرن ما است که نقشی حیاتی در ساخت و ساز، تولید و صنایع مختلف ایفا می کند. آیا تا به حال فکر کرده اید که فولاد چگونه ساخته می ...

اصولات کاری متفاوت از ماشین‌های کاستن دائمی و عمودی

ماشین‌های کاستن دائمی و عمودی تغییر کردن اصول کار مختلف دارند که آنها را برای کاربردهای خاص در صنعت فلزی کار مناسب می‌سازند.

تفاوت در اصولات استیل‌سازی بین VOD آتش‌سازی و آتش‌سازی‌های آتش‌سازی

صنعت استیلام استفاده از روش‌های مختلف برای تولید استیلام بر اساس نیازهای خاص استفاده می‌کند. دوتا تکنیک بزرگی هستند که در اصل و کاربردها متفاوت می‌شوند.

تفاوت های مشخصات فنی بین تصفیه کوره ها و کوره های جارویی

کوره های تصفیه VOD و کوره های القایی خلاء در چندین مشخصات فنی متفاوت هستند که آنها را برای کاربردهای خاص مناسب می کند.