تفاوت بین آتش الکتریکی و آتش انفجار در آتش فلزی

آتش‌ها و آتش‌های الکتریکی در مکانیسم‌های گرمایشان، توانایی آتش‌سازی فلز، فعالیت انرژی، سرعت و تاثیر محیط محیط مختلف هستند.

ارتباط بین توانایی تولید بار و توانایی تولید آتش الکتریکی

رابطه بین ظرفیت تولید میله و ظرفیت تولید کوره الکتریکی یک جنبه حیاتی در صنعت فولاد است. ضروری است اطمینان حاصل شود که هر دو ظرفیت برای بهینه سازی کارایی و سودآوری کلی شرکت در یک راستا هستند.

تفاوت بین آتش فشار واکوم و آتش فشار لادل

آتش‌هایی که در صنعت فلاتورژی استفاده می‌کنند، دو نوع وسایل مختلف است.

تفاوت بین خط تولید بار TMT و خط تولید بار

تفاوت بین خط تولید بار TMT و خط تولید بار معمولی در فرایند تولید، اندازه‌های کنترل کیفیت و ساختمان‌های اضافی وجود دارد.

اصل کار و سودهای آتش اکسیژن بنیادی

آتش‌های بنیادی اکسیژن بخش‌های حیاتی از صنعت آهنگ‌سازی است. قانون کار آنها، بر اساس اکسیدات ناپاک در آهن گسترده، اجازه می دهد که تولید استعداد موثر و سریع باشد.

تولیدکنندگان کوره قوس زیردریایی چین: راهنمای جامع

تولید کنندگان کوره های قوس زیر آب چینی : راهنمای جامع وقتی صحبت از کوره های قوس زیر آب می شود، چین یک تولید کننده پیشرو در جهان است. تولیدکنندگان چینی با تخصص و فناوری پیشرفته خود جایگاهی قوی در ب...

قانون کار، سودهایی و ناتوانی از کاستن و بازگشت دائمی

به عنوان موثرت، کیفیت و flexibility، استفاده‌های زیادی را پیشنهاد می‌دهد.

کارخانه کوره های قوس زیردریایی چین: راهنمای جامع

کارخانه کوره قوس زیر آب چین : راهنمای جامع در سال های اخیر، چین به عنوان یک بازیگر مسلط در صنعت فولاد جهانی ظاهر شده است. صنعتی شدن و شهرنشینی سریع کشور باعث افزایش تقاضا برای فولاد شده است که منج...

فرایند تولید بار ۱۶ متر

فرآیند تولید میلگردهای 16 میلی متری فرآیندی دقیق و پیچیده است که نیاز به توجه دقیق به جزئیات و دقت در هر مرحله دارد.